WARSZAWA
Biało-Czerwoni! Europejska, Programowa Konwencja Prawa i Sprawiedliwości - 27.04.2024.
Biało-Czerwoni!
Europejska, Programowa Konwencja Prawa i Sprawiedliwości - 27.04.2024.

-- Zacznę od słów, które są znane, ale warto je powtarzać. Jesteśmy Polakami i mamy polskie obowiązki. Nasza biało-czerwona drużyna przystępuje do tych wyborów, do tego wielkiego przedsięwzięcia, z pełnym przekonaniem, z pełną determinacją, że musimy bronić polskich wartości, polskich interesów i polskiej racji stanu. To oznacza podjęcie spraw dot. Zielonego Ładu, Paktu Migracyjnego, zmiany traktatów, euro, ochrony polskiej wsi, bezpieczeństwa i w końcu tego, co jest istotą polskości - wolności. Nie ma Polski bez wolności. Idziemy do PE, żeby odrzucić Zielony Ład. On w dzisiejszej wersji, bo były różne, godzi w polskie rolnictwo. Praktycznie prowadzi do jego likwidacji. I tutaj trzeba dodać, chociaż to nie należy do Zielonego Ładu, że taką samą likwidację można uzyskać poprzez otwarcie naszych granic na import z Ukrainy. Warunki są tak różne, tak bardzo przeważa pod tym względem to wszystko, co jest produkowane w Ukrainie, a dokładnie koszty tej produkcji, że takie otwarcie oznacza po prostu, no jeśli nie stuprocentową likwidację, to radykalne ograniczenie naszego rolnictwa i likwidację polskiej, autonomicznej, naszej własnej niezależności i bezpieczeństwa żywnościowego - powiedział Prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Michał Dworczyk relacjonuje na Facebooku wystąpienie Prezesa PiS J. Kaczyńskiego: Wolność jest nierozerwalnie związana z polskością, z naszym bytem, z naszą świadomością, z naszą tradycją, z naszym narodowym charakterem. Nie ma Polski bez wolności, bez wolnych Polaków. My mówimy rozwój, my mówimy silne europejskie rolnictwo, my mówimy nie temu wszystkiemu, co po prostu ma rozwojowi nie tylko Polski, ale także Europy, się przeciwstawić.
My się chcemy rozwijać, my mamy prawo się rozwijać, my wchodziliśmy do Unii Europejskiej po to, żeby osiągnąć poziom Zachodniej Europy i nie jest już daleko. Ale w tym momencie próbują nam wybudować taką ścianę bardzo trudną do sforsowania. I euro jest częścią tej ściany. Naprawdę nie możemy się na to zgodzić. Musimy być suwerennym krajem. Nikt nam nie może dyktować i podejmować za nas decyzji w takich sprawach, jak obrona, polityka zagraniczna, jak obrona polskich granic, jak polska polityka w dziedzinach społecznych. Z suwerennością wiąże się także własna waluta. Dziś jest tak, że w Europie w większości krajów funkcjonuje euro, czyli waluta europejska. Jest to jedna z głównych przyczyn powolnego rozwoju, a często cofania się wielu krajów europejskich pod względem gospodarczym.
Jaki będzie skutek tego, że zostaną zmienione Traktaty? Skutek będzie taki, że utracimy suwerenność, że będziemy w gruncie rzeczy nie państwem polskim, suwerennym państwem polskim, a będziemy terenem zamieszkiwanym przez Polaków, rządzonym z zewnątrz. To jest sytuacja całkowicie nie do przyjęcia. I to jest sytuacja, która by oznaczała, że to, co było naszym skarbem odzyskanym po 1989 roku, skarbem polskiej niepodległości, będzie tylko i wyłącznie kolejnym incydentem historycznym. Jest zgoda na to? Nie ma!
Zatrzymamy wszystkie te szaleńcze przedsięwzięcia imigracyjne, zatrzymamy Pakt migracyjny. Polacy mają prawo żyć w bezpiecznym kraju i mają prawo żyć w kraju, w którym obowiązują reguły wynikające z ich kultury, z polskiej kultury oraz z chrześcijańskiej kultury. Dlatego mówimy tutaj zdecydowanie NIE. Także dlatego, że to jest przymus. Jesteśmy suwerennym krajem i będziemy robili w takich podstawowych sprawach to, co uważamy.
Mamy mocną drużynę, mamy ludzi, którzy są w stanie dobrze i kompetentnie działać w Unii Europejskiej. Mamy wszystko, co jest potrzebne do tego, żeby odnieść sukces. Prawo i Sprawiedliwość jest tą partią, która może uczciwie powiedzieć: my jesteśmy #BiałoCzerwoni! Wybory do Parlamentu Europejskiego są niezwykle istotne, ponieważ mają bezpośredni wpływ na przyszłość Polski w Europie. W związku z tym, konieczna jest pełna mobilizacja wszystkich obywateli. Dzisiaj przedstawiliśmy nasze zobowiązania, które będziemy realizować w Parlamencie Europejskim. Znakiem rozpoznawczym Prawa i Sprawiedliwości jest wiarygodność, dlatego też dotrzymamy tych 7 zobowiązań
Jesteśmy Polakami i obowiązki mamy polskie. #BIałoCzerwona drużyna Prawa i Sprawiedliwości w Parlamencie Europejskim będzie bronić polskich wartości, polskich interesów i polskiej Racji Stanu!
Zwyciężymy!

Biało-Czerwoni! Europejska, Programowa Konwencja Prawa i Sprawiedliwości - 27.04.2024. Biało-Czerwoni! Europejska, Programowa Konwencja Prawa i Sprawiedliwości - 27.04.2024.Biało-Czerwoni! Europejska, Programowa Konwencja Prawa i Sprawiedliwości - 27.04.2024.
 
Biało-Czerwoni! Europejska, Programowa Konwencja Prawa i Sprawiedliwości - 27.04.2024.Biało-Czerwoni! Europejska, Programowa Konwencja Prawa i Sprawiedliwości - 27.04.2024.Biało-Czerwoni! Europejska, Programowa Konwencja Prawa i Sprawiedliwości - 27.04.2024.


 

Biało-Czerwoni! Europejska, Programowa Konwencja Prawa i Sprawiedliwości - 27.04.2024.Biało-Czerwoni! Europejska, Programowa Konwencja Prawa i Sprawiedliwości - 27.04.2024.Biało-Czerwoni! Europejska, Programowa Konwencja Prawa i Sprawiedliwości - 27.04.2024.Biało-Czerwoni! Europejska, Programowa Konwencja Prawa i Sprawiedliwości - 27.04.2024.Biało-Czerwoni! Europejska, Programowa Konwencja Prawa i Sprawiedliwości - 27.04.2024.Biało-Czerwoni! Europejska, Programowa Konwencja Prawa i Sprawiedliwości - 27.04.2024.
Biało-Czerwoni! Europejska, Programowa Konwencja Prawa i Sprawiedliwości - 27.04.2024.Biało-Czerwoni! Europejska, Programowa Konwencja Prawa i Sprawiedliwości - 27.04.2024. Biało-Czerwoni! Europejska, Programowa Konwencja Prawa i Sprawiedliwości - 27.04.2024. Biało-Czerwoni! Europejska, Programowa Konwencja Prawa i Sprawiedliwości - 27.04.2024. Biało-Czerwoni! Europejska, Programowa Konwencja Prawa i Sprawiedliwości - 27.04.2024. Biało-Czerwoni! Europejska, Programowa Konwencja Prawa i Sprawiedliwości - 27.04.2024.
Opracowanie Kazimierz M. Janeczko.
Foto archiwum PiS Dzierżoniów,
Relacja filmowa 1 >>

Relacja filmowa 2 >>