DOLNY ŚLĄSK
Współpraca polsko-czeska w ramach programu Interreg - 20.10.2022.
Współpraca polsko-czeska w ramach programu Interreg - 20.10.2022.

Od momentu przystąpienia Polski i Czech do Unii Europejskiej współpraca Dolnego Śląska z regionami czeskimi zawiązała się jeszcze ściślej. Dziś w Wałbrzychu wicemarszałek Grzegorz Macko, przedstawiciele samorządów czeskich i innych instytucji zaprezentowali nowy budżet programu Interreg Czechy-Polska 2021-2027. 

- Nowy program wsparcia na najbliższe lata został zatwierdzony na początku października i pozwoli zrealizować wiele interesujących inicjatyw, takie jak m.in. budowa ścieżek rowerowych, remont dróg, czy obustronną naukę języków, kultury i historii. Zależy nam na jak najlepszej współpracy z naszymi partnerami z Czech. Stąd zaakceptowany i przygotowany program jest tego najlepszym dowodem – wyjaśnia wicemarszałek Grzegorz Macko. 

W sumie budżet nowego programu Interreg Czechy-Polska wyniesie 167,17 mln EUR, a środki pochodzić będą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zostanie on rozdysponowany na projekty dotyczące wsparcia rozwoju zintegrowanego systemu ratownictwa, środowiska naturalnego, turystyki, transportu, współpracy instytucji i mieszkańców oraz przedsiębiorczości. Współfinansowanie z Unii Europejskiej wyniesie 80%. 

Najwięcej, bo 40% środków zostanie skierowane na wsparcie rozwoju turystyki, która nie tylko jest niezwykle istotna dla rozwoju pogranicza, ale też znacząco ucierpiała podczas pandemii. Ponad 20% budżetu program przeznaczy na rozwój transportu.  

Tradycyjnie wspierana będzie również m.in. współpraca kulturalna, sportowa i integracja mieszkańców pogranicza oraz współpraca instytucji, w tym w celu podniesienia jakości usług publicznych, a także zintegrowany system ratownictwa, środowisko naturalne i rozwój przedsiębiorczości.

Współpraca polsko-czeska w ramach programu Interreg - 20.10.2022. Współpraca polsko-czeska w ramach programu Interreg - 20.10.2022.Współpraca polsko-czeska w ramach programu Interreg - 20.10.2022.
 
https://umwd.dolnyslask.pl/aktualnosc/single-view/artykul/wspolpraca-polsko-czeska-w-ramach-programu-interreg/